Transitievergoeding

Eind 2014 werden veel werkgevers voor het eerst geconfronteerd met de term Transitievergoeding. De transitievergoeding kwam uit de koker van minister Asscher omdat volgens zijn zeggen de flexwetgeving onvoldoende bescherming biedt aan werknemers. Dit  zou al per 1 juli 2015 ingaan.

Voorwaarde is dat de werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. Daarbij ligt het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij u als werkgever. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding  wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal een bruto jaarsalaris. Of maximaal € 76.000 bruto als uw bruto jaarsalaris lager is dan € 76.000.

Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Klik dan op deze link.

Wanneer is er verplichting tot betalen van de transitievergoeding

In de volgende gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen:

  • uw werknemer is korter dan 2 jaar in dienst geweest;
  • uw werknemer wordt ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
  • uw werknemer is bij ontslag nog geen 18 jaar en heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • uw werknemer is ontslagen omdat hij/zij de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • u bent failliet, u heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing;
  • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
  • als u met uw werknemer een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • als u uw werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat uw tijdelijk contract afloopt;
  • als u uw werknemer aanbiedt uw tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of hij/zij het aanbod accepteert.

Voor informatie vanuit de overheid over de transitievergoeding, klik hier.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *