Verzuimreductie

De topic van Remplooi

Remplooi behoort tot een van de meest resultaatgerichte arbodienstverleners van Nederland en denkt gewoontegetrouw aan de portemonnee van de werkgever, zonder dat dit ten koste gaat van de werknemer. Want verzuimreductie leidt tot fors minder kosten, tot meer productiviteit en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur. Sinds de overheid steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van verzuimbegeleiding bij de werkgever en werknemer neerlegt, is de aandacht hiervoor sterk toegenomen. Een lager verzuim leidt tot tevreden klanten maar het is verrassend om te constateren dat verzuimreductie ook leidt tot meer tevreden werknemers.

Visie Remplooi

Volgens de visie van Remplooi begint verzuimreductie op dag 1. Immers, ieder langdurig verzuim is ooit op dag 1 begonnen. Een lager verzuimpercentage hoeft niet eens een op zich zelf staand doel te zijn. Het is vaak het gevolg van een goed en consequent uitgevoerd verzuimbeleid.

Maar hoe realiseren we deze verzuimreductie?

De uitgekiende methodiek van Remplooi is de operationele vertaalslag van haar concept. We geloven in ‘meten is weten’ en hebben middels onze verzuimapplicatie de beschikking over een ‘state of the art’ verzuimanalyse. Dit geeft ons de mogelijkheid om voortdurend te kijken naar resultaten, naar oorzaak en gevolg om daarop onze koers(aanpassing) te bepalen. De spelregels van verzuim -de regels en afspraken om tot verzuimreductie te komen- staan beschreven in het verzuimprotocol. We pakken bij een nieuwe klant altijd het lopend ziekteverzuim op, maar bij nieuw verzuim is de verzuimmelding het startpunt van onze aanpak. Het ziekteverzuimgesprek is er op dag 1, maar komt regelmatig terug naar gelang de oorzaak en duur van het verzuim. Bij frequent verzuim hanteren wij het frequent verzuimgesprek. We weten en ervaren dat verzuimpreventie een belangrijke rol speel in het realiseren van verzuimreductie.

Bent u geïnteresseerd in de volledige presentatie van ons concept en onze methodiek? Klik dan hier voor ons contactformulier.

Lees meer over: