Werkgeversverzekeringen

Wel of niet? En waar u aan moet denken.

Remplooi is een zelfstandig en onafhankelijk bedrijf zonder belangen in verzekeringsmaatschappijen. Bij ons is er nooit sprake van ´vestzak / broekzak´. Met onze kennis van de branche helpen wij u graag met het maken van keuzen voor het al dan niet verzekeren van de eerste twee jaren met loondoorbetalingverplichting of het al dan niet aangaan van het eigen risicodragerschap. Heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies op het gebied van werkgeversverzekeringen, schroom dan niet met ons contact op te nemen en klik hier.

Het verzekeren van de eerste twee ziektejaren

Wanneer u overweegt ziekteverzuimverzekering af te sluiten voor de eerste twee ziektejaren die u verplicht bent door te betalen hebt u de keuze uit een conventionele of een stoploss verzekering. Bij de conventionele verzekering wordt uw premie bepaald op basis van uw historisch ziekteverzuim. U kunt  periode van het eigen risico zelf kiezen. Ook hebt u de keuze of u alleen het netto loon wilt verzekeren, het bruto loon of het bruto loon inclusief werkgeverskosten. Bij de stoploss  verzekering bepaalt u een eigen risico bedrag per jaar. Komen de kosten van het verzuim boven dat bedrag dan keert de verzekeringsmaatschappij alleen dat gedeelte boven het eigen risico bedrag uit. De premie is een afgeleide van de schade die u claimt. Met of zonder verzekering, het loont altijd om de kosten van verzuim laag te houden.

De WGA verzekering

Een andere werkgeversverzekering in dit vakgebied is de WGA verzekering. Met deze verzekering verzekerd u zich tegen de kosten na de eerste twee ziektejaren indien een van uw werknemers de WIA instroomt en een WGA uitkering ontvangt. U kunt kiezen om deze verzekering via het UWV te laten lopen of om eigen risicodrager te worden. In dat laatste geval kunt het eigen risico verzekeren bij een private verzekeraar. Bij het UWV is de premie altijd inclusief de re-integratiekosten, bij de private verzekeraars meestal niet. Het is belangrijk dat u de polissen dus goed bestudeerd.

Lees meer over: