Verzuimbeleid

De risico’s en de kosten

Met het toenemen van de risico’s en kosten van verzuim is de aandacht voor professioneel verzuimbeleid fors toegenomen. Tot 1 juli 2005 was ieder bedrijf verplicht dit uit te besteden aan een Arbodienst. Sinds die datum mogen bedrijven het verzuimmanagement in eigen beheer uitvoeren. In de praktijk blijkt dat goed verzuimmanagement veel tijd en energie kost . Verzuimbegeleiding is namelijk niet te plannen, komt vaak ongelegen en behoort niet tot de favoriete bezigheden van het management. Cijfers tonen aan dat slechts een klein percentage van de bedrijven het verzuim in eigen beheer heeft. In het afgelopen decennium  zijn er veel aanbieders op de markt gekomen die zich bezighouden met (deelgebieden van) verzuimbeleid. Remplooi is in 2003 opgericht en zag als een van de eerste het ontstaan van de huidige verzuimmarkt. Een voorsprong die nog altijd op waarde wordt geschat.

Wet en regelgeving rondom verzuimbeleid

In de loop van de tijd hebben werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheden gekregen bij beleid van ziekteverzuim. Deze verantwoordelijkheden zijn per wet geregeld en vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. De financiële gevolgen van verzuim liggen nu bij werkgever en werknemer en niet meer zoals in het verleden bij het UWV. De aandacht voor ziekteverzuim e voor verzuimreductie is daardoor toegenomen. Ondanks het vervallen van de verplichting van het hebben van een Arbodienst in 2005 hebben de meeste ondernemers er voor gekozen de aanpak van ziekteverzuim uit te besteden. De complexiteit van de wet- en regelgeving inzake verzuim is hier debet aan. Remplooi is volledig ingericht op het uitvoeren van verzuimbeleid voor haar klanten, kent het klappen van de zweep en de valkuilen die verzuimbeleid met zich mee brengt.

Remplooi heeft een duidelijke missie en heldere visie op verzuimbeleid. We komen graag naar u toe om dit aan u te presenteren en toe te lichten en neem contact op voor een afspraak?

Lees meer over: