Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is een vak apart en is vanwege de geldende wet- en regelgeving een complex vakgebied. Wat mag wel en wat mag niet. Maar belangrijker nog: wat moet? De werkgever worstelt hiermee. Het niet of onjuist handelen bij ziekteverzuim -met de Wet verbetering Poortwachter als leidraad- kan snel leiden tot enorme boetes. Vaak ook speelt de emotie tussen werkgever en werknemer een rol bij verzuimbegeleiding. Al dan niet terechte conclusies of vermoedens zetten de verhoudingen tussen werkgever en werknemer bij verzuim op scherp. Remplooi heeft deze signalen uit de markt opgepikt en verwerkt in haar concept. Een onderscheidend concept waar we u graag meer over vertellen. Klik hier voor ons contactformulier.

Verzuimbegeleiding, uw sociale kaart is leidend

De verzuimbegeleiding van Remplooi houdt rekening met de sociale kaart van haar klanten. Welk advies er ook volgt, het is altijd aan de werkgever om uit coulance richting werknemer anders te handelen dan feitelijk zou moeten.

Strakke procedures met maatwerk

Verzuimbegeleiding omvat feitelijk het totaal aan afspraken en regels omtrent ziekte en verzuim. Deze afspraken en regels moeten voor iedereen duidelijk zijn. Remplooi heeft een eigen standaard verzuimprotocol waarin deze afspraken en regels staan vermeld. Samen met onze klanten maken we van dit standaard protocol maatwerk. Alle werknemers van onze klanten hebben dit protocol in hun bezit voordat wij onze samenwerking starten. Wij maken ook maatwerk van de manier van communiceren met onze klanten. Uiteraard hangt de (mate van) communicatie af van de kwantiteit van het verzuim en de soort problematiek. We streven naar efficiënte communicatie op een manier waarbij klant en Remplooi zich beide goed voelen. Leidend in onze verzuimbegeleiding is dat de harde afspraak geldt dat we ieder contactmoment met werkgever of werknemer vastleggen. De actuele stand van zaken is zo altijd voorhanden en met onze webbased applicatie overal te benaderen.

De verzuimbegeleiding is een directe afgeleide van het verzuimbeleid van een organisatie in de regel met als doel het ziekteverzuim te verlagen (verzuimreductie) of het ziekteverzuim te voorkomen.

Lees meer over: