Ziekteverzuim voorkomen

Maar hoe?

In het resultaatgerichte gedachtegoed van Remplooi speelt preventie van verzuim een belangrijke rol. Ziekteverzuim voorkomen heeft natuurlijk de voorkeur boven ziekteverzuim aanpakken. Door te focussen op relevante signalen en in te zoomen op afwijkend verzuimgedrag is preventie van ziekteverzuim een belangrijk aspect in onze aanpak. Ook de eerste dag controle werkt preventief en werkt mee aan het voorkomen van toekomstig ziekteverzuim. Klik hier voor ons contactformulier.

Het gemiddelde verzuim in Nederland wordt onterecht geaccepteerd

Ziekteverzuim is een ingeslepen (of ingeslopen?) fenomeen in Nederland. Het is een geaccepteerd verschijnsel en daar waar werkgevend Nederland enigszins rondom het gemiddeld presteert zien we veelal berusting. Het is algemeen bekend dat er nog veel te winnen valt op het gebied van ziekteverzuim (verzuimreductie). De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter heeft geleid tot verplichtingen voor werkgever en werknemer tijdens ziekte. Deze wet zegt niets over het preventieve beleid oftewel hoe ziekteverzuim te voorkomen valt. Remplooi legt in haar concept nadrukkelijk de focus op preventie. Wij geloven dat door duidelijkheid in regels en afspraken (het verzuimprotocol) en duidelijkheid over de gevolgen en consequenties een preventieve werking op verzuim ontstaat. Wij zien in de markt een algemene focus op symptoom bestrijding terwijl wij geloven is het snel achterhalen van het achterliggende probleem om op deze wijze verzuim te voorkomen.

Eigen verantwoordelijkheid van werknemer

Ook de werknemer heeft zijn verantwoordelijkheden tijdens de verzuimbegeleiding . Als hij deze niet oppakt en dit leidt tot ziekteverzuim, zie je onbegrip, irritatie of frustratie bij de werkgever ontstaan. Wij zijn overtuigd dat naarmate de werknemer meer verantwoordelijkheid pakt –en specifiek meer: verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid- dit het voorkomen van verzuim positief beïnvloedt. Een houding die ook nog eens positief werkt in de relatie met de werkgever. Win win dus.

Als deze site u onvoldoende informatie geeft over dit onderwerp dan staan wij u graag voor nadere toelichting te woord.

Lees meer over: