Frequent verzuim

Het probleem van frequent verzuim veelal is het feit dat werkgever en werknemer zich niet bewust zijn van frequentie van het verzuim. Zeker als dit verzuim maar een paar dagen duurt wordt het snel vergeten en wordt bij een volgende ziekteverzuim niet meteen gedacht. ‘Goh, alweer?’ De werknemer heeft dit vaak niet in de gaten welke reactie frequent verzuim oproept, zowel voor hem als voor zijn werkgever. Pas na verloop van tijd (bijvoorbeeld bij de jaarlijkse beoordelingsgesprekken) wordt de frequentie zichtbaar en is het daarmee automatisch een onderwerp van gesprek. Het is dan al gauw een stempel waar je als werknemer niet blij mee bent.

Wanneer spreken we van frequent verzuim?

De vraag is natuurlijk wanneer we van frequent verzuim spreken. Is dat bij 3 keer per jaar of ligt de norm hoger? Dit is weer afhankelijk van het soort bedrijf, de soort functie en de verzuimoorzaak. Remplooi hanteert in haar verzuimbegeleiding  de gemiddelde verzuimfrequentie in Nederland als bovengrens. Nadat we vanuit ons systeem op het signaal frequentie zijn gewezen kijken we gedetailleerd verder, worden de genoemde factoren meegewogen en wordt in overleg getreden met de werkgever. Wij maken frequent verzuim met de werknemer bespreekbaar zonder verwijtend te zijn, we handelen vanuit een vertrouwensrol en komen met meer of minder dwingende adviezen. Ook het inzoomen op frequent verzuim leidt tot verzuimreductie.

Frequent verzuim is bij Remplooi hoe dan ook een belangrijk signaal ondanks dat de Wet Verbetering Poortwachter  hier weinig over zegt. Wij weten namelijk dat frequent verzuim vaak een signaal is voor toekomstig langdurig verzuim en daarom zoomen wij hier op in. Wij willen de achterliggende oorzaken weten om zo de emmer niet te laten overlopen of om medische risico´s voor te zijn. Frequent verzuim krijgt bij ons standaard extra aandacht, wij voeren met werknemer gesprekken zowel bij aanvang van het verzuim als ook tijdens een periode van herstel. Deze keuze is maatwerk.

Wilt u weten hoe wij dit in ons concept hebben verankerd? Wij informeren u graag. Klik hier voor ons contactformulier.

Lees meer over: