Ziekteverzuimgesprek

Het ziekteverzuimgesprek is een belangrijk onderdeel in het verzuimbeleid van Remplooi. Het ziekteverzuimgesprek is wezenlijk anders dan een consult bij de bedrijfsarts.  Ook niet-medische zaken die verzuim veroorzaken komen in het ziekteverzuimgesprek aan de orde. We zijn overtuigd van het feit dat ‘vreemde ogen dwingen’, dat we met onze ervaring en manier van vraagstellen eerder tot de kern komen. We zijn er ook van overtuigd dat een werknemer zich veiliger voelt bij een van de medewerkers van Remplooi dan bij zijn direct leidinggevende. Het ziekteverzuimgesprek is bij ons nooit gebaseerd op ‘doen om te doen’ maar heeft altijd een doel en kent altijd een vervolgactie. We hebben tijdens de verzuimperiode een aantal ziekteverzuimgesprekken strak gepland. Toch wijken wij daar vaak van af indien extra contact en nieuwe informatie daar aanleiding toe geven. Het is de inschatting en de ervaring van ons gekwalificeerd personeel om na een contact een maatwerk vervolg te geven. Het strak inplannen van standaard vervolgacties zorgt er voor dat we tijdens de verzuimbegeleiding nooit een verzuimer vergeten. Ons contactformulier vindt u hier.

Het drie-gesprek

Een ziekteverzuimgesprek tussen werknemer, werkgever en onze arbeidsdeskundige is ook geregeld aan de orde. Zeker wanneer gedeeltelijke werkhervatting mogekijk is, is dit gewenst. Zijn er conflictsituaties dan is een dergelijk 3 gesprek vaak een zinvolle –informele- eerste mediation. Zo’n 3-gesprek kan worden geïnitieerd door zowel werknemer, werkgever als Remplooi.

Frequent verzuimgesprek

Frequent ziekteverzuim is aanleiding voor het aangaan van een zogenaamd frequent verzuimgesprek. Vaak blijkt dan in zo’n frequent verzuimgesprek dat nog onbekende oorzaken zijn aan te wijzen voor de hoge verzuimfrequentie. Het frequent verzuimgesprek wordt veelal door Remplooi geïnitieerd, maar ook signalen van werkgever of werknemer kunnen aanleiding zijn. Voor ons is verzuim frequent als de frequentie bovengemiddeld is. Dan al kijken wij naar mogelijke oorzaken en plannen wij gerichte acties. Er zit een sterke preventieve werking in het voeren van frequent verzuimgesprekken.

Lees meer over: