Diversiteit klachten bij long covid maakt behandeling lastig

Er zijn steeds meer mensen met long covid, oftewel langdurige klachten na een coronabesmetting. Daarnaast bestaat long covid inmiddels al wat langer. Hierdoor is er ook meer bekend over deze aandoening. Toch is een behandeling niet altijd toereikend. De verscheidenheid aan klachten maakt behandeling lastig.

Long covid leidt tot (langdurige) uitval op het werk
Veel long covid patiënten houden nog lang last van (soms) ernstige klachten, zoals: geheugenproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid en kortademigheid. Klachten die hen in het dagelijks leven ernstig belemmeren. En dus ook tijdens hun werk. Een deel van de long covidpatiënten valt daardoor zelfs langdurig uit. Een reden temeer om hen vroegtijdig en adequaat te behandelen. Toch blijkt dit nog niet zo eenvoudig.

Uiteenlopende klachten
Behandeling van long covid, oftewel het postcovidsyndroom, is lastig omdat er ruim 20 verschillende symptomen kunnen horen bij de aandoening. En patiënten hebben hiervan gemiddeld 11 verschillende klachten. Hierdoor worden de klachten niet altijd herkend als symptomen van long covid. Vaak ook omdat de klachten ook bij andere ziektebeelden, zoals een burn-out passen. En hierdoor blijven patiënten, vaak onnodig, langer doorlopen met klachten. Zonder dat zij hiervoor behandeld worden. Of krijgen zij in eerste instantie de verkeerde behandeling.
Wat daarbij kan helpen is dat werkgevers deze klachten bij hun werknemers herkennen en hen tijdig naar een (bedrijfs)arts sturen. Op deze manier kan een behandeling sneller worden gestart.

De bekendste klachten zijn: geheugenproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid en kortademigheid. Maar ook hartkloppingen, (nacht)zweten, gewrichtspijn, geurverlies, luchtwegklachten, hoofdpijn en overgevoeligheid voor geluid en licht komen bijvoorbeeld regelmatig bij het postcovidsyndroom voor.

C-support
Long covidpatiënten die al langer dan drie maanden klachten hebben, kunnen aankloppen bij C-support. Deze organisatie kijkt, samen met patiënten, wat er nodig is om hun situatie te verbeteren. Hiervoor is géén verwijzing nodig van een (bedrijfs)arts of specialist. En C-support werkt in opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Erkende beroepsziekte
Begin dit jaar werd het long covid overigens officieel erkend als beroepsziekte. Dit houdt in dat een werknemer zijn werkgever aansprakelijk kan stellen voor de schade die hij lijdt of heeft geleden als gevolg van long covid. Dat kan alleen wanneer de werknemer kan aantonen dat hij long covid heeft opgelopen door nalatigheid van de werkgever. Daarom is het extra belangrijk dat een werkgever er alles aan doet om zijn werknemers te beschermen voor een coronabesmetting.

Reacties zijn gesloten.