Verzuimmelding

De eerste actie in onze procedure

De start van onze verzuimaanpak is de verzuimmelding. De werknemer doet zijn verzuimmelding telefonisch bij Remplooi. De verzuimmelding moet altijd door de werknemer zelf worden gedaan. We vinden het namelijk belangrijk om met de verzuimende medewerker zelf contact te hebben. Een verzuimmelding door een partner, ouders, broer of zus is alleen bij calamiteiten toegestaan. Na deze telefonische verzuimmelding start onze procedure. De werkgever wordt direct en automatisch per mail geïnformeerd, de verantwoordelijke arbeidsdeskundige beoordeelt en bepaalt de in te zetten actie. Op de dag van de verzuimmelding wordt de werknemer thuis bezocht. Altijd! Dat doen we niet uit wantrouwen maar als onderdeel van onze standaard procedure. Dit doen we dus bij iedereen. Duidelijk en eerlijk! Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

Drempelverhogend

We vinden dat een werknemer zich in Nederland gemakkelijk kan ziekmelden. Dat ‘vinden’ is ook gebaseerd op verzuimcijfers en specifiek op de cijfers van de frequentie van ziekteverzuim. Gaan we de gemiddelde verzuimfrequentie in Nederland vergelijken met (Westerse) landen met een minder sociaal vangnet dan blijkt onze conclusie juist. We hebben in onze verzuimbegeleiding altijd een gezond wantrouwende houding en ook dit is gebaseerd op onze eigen en landelijke verzuimcijfers. Weerstand van werknemers op onze werkwijze is verwaarloosbaar. Slechts degene die met onze aanpak teveel vrijheden moet inleveren uit zijn ongenoegen. Vaak zijn dat de frequent verzuimers.

U bent realtime op de hoogte

De directe digitale melding aan de werkgever van het verzuim geeft geregeld aanleiding tot contact tussen werkgever en Remplooi. Wij zijn blij met zo’n contact en sporen onze klanten hiertoe aan. Op deze wijze hebben wij al op de eerste verzuimdag input van zowel werkgever als werknemer.  Blijkt uit de telefonische melding door de werknemer een afwijkende situatie, dan nemen wij direct op de eerste verzuimdag contact op met onze klant.

Graag lichten wij een en ander aan u toe. Voor ons contactformulier klik hier.

Lees meer over: