Verzuimprotocol

De spelregels omtrent verzuim

Alle werknemers van onze klanten zijn in het bezit van ons verzuimprotocol. Het verzuimprotocol bevat de regels en afspraken die op het gebied van ziekteverzuim gelden. Het protocol opent met de zin dat Remplooi bij verzuim optreedt namens werkgever. Hierin  wordt helder beschreven welke acties de werknemer bij verzuim moet nemen. Ook wordt in het verzuimprotocol beschreven wat de Wet verbetering Poortwachter inhoudt en welke rechten de werknemer heeft als deze het niet eens is met de uitspraken van de arts. Het verzuimprotocol van Remplooi is vanuit de wettelijke kaders geschreven en is dus toepasbaar voor iedere CAO. Klik hier voor ons contactformulier.

Zo gaan we van start

Voordat we van start gaan bij een nieuwe klant ontvangt deze van ons het standaard verzuimprotocol. We spreken dit met de klant door en maken op basis van de input van de klant hier maatwerk van. Ons uitgangspunt is dat er wel zaken mogen worden toegevoegd, maar geen zaken mogen worden verwijderd. Op deze wijze blijft het protocol actueel ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving. Zijn we tot overeenstemming gekomen dan wordt dit protocol definitief gemaakt en verspreid onder het personeel. Er zijn diverse manieren om het uiteindelijke dit protocol onder het personeel te verspreiden. Een alternatief voor het verspreiden is om het protocol op het intranet te plaatsen of te verwerken in een interne personeelsgids. Op deze wijze is al uw personeel altijd op de hoogte.

Afspraak is afspraak

Als een werknemer de regels in het verzuimprotocol niet opvolgt is hij feitelijk in overtreding. Wij volgen dit en corrigeren hierop. We vinden het belangrijk om te weten waarom het protocol niet is nageleefd. Er straalt weinig betrokkenheid uit als de uitleg van de werknemer is dat hij dat vergeten is. Ook dit zijn signalen waar we vaak iets mee kunnen. We realiseren verzuimreductie door dit strak te volgen.

Lees meer over: