Langdurig verzuim

Het is een logisch feit dat er bij langdurig verzuim altijd een eerste ziektedag is geweest. Dit pleit voor de acties die wij standaard in de eerste ziektedagen inzetten. Maar ook bij langdurig verzuim houden wij een proactieve focus. We denken mee en adviseren u over alternatieve re-integratie routes. Iedere dag verzuim kost geld! We doen meer dan de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft. Ook voor langdurig verzuim bent u bij ons aan het goede adres.

Werkgever verantwoordelijk voor langdurig verzuim

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van uw medewerkers, dat is bij wet nu eenmaal zo geregeld. Deze verantwoordelijkheid geldt dus ook voor het verzuim dat langer loopt. Juist bij dat verzuim komen er allerlei wetten en regels om de hoek kijken waar u (gelukkig) maar sporadisch mee te maken heeft, maar waar u wel iets mee moet. De verantwoordelijkheid voor verzuim is daarmee niet alleen lastig en tijdrovend, het kent ook risico’s. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mkb-ondernemers niet weet dat zij verantwoordelijk is voor de re-integratie van haar personeel. De overige twee derde die daarvan wel op de hoogte zijn, weten weer te weinig van wat er wettelijk van hun wordt verwacht. Verder valt uit onderzoek op dat 36% van de werkgevers de verantwoordelijkheid bij de werknemer neerlegt en dat de werkgever de regels voor verzuimbegeleiding  bij langdurig verzuim veel te omslachtig en tijdrovend vindt.

Remplooi is zich hier terdege bewust van. Wij zijn er onvoorwaardelijk en onbeperkt om het langdurig verzuim ten behoeve van verzuimreductie samen met de werkgever in goede banen te leiden. De 80/20 regel (die zegt dat 20% van het personeel 80% van de verzuimkosten maakt) geldt ook in onze branche. Dus ook vanuit kostenoogpunt krijgt langdurig verzuim al onze aandacht.

Heeft u een moeilijke (langlopende) casus? Laat het ons weten , zodat wij u –geheel vrijblijvend- in de praktijk kunnen laten zien hoe onderscheidend onze aanpak is.

Lees meer over: