Case Kort Verzuim

Een werknemer meldt zich ziek met griepklachten. Hij verwacht dat het om kort verzuim zal gaan en denkt binnen drie dagen weer te hervatten. Vanwege het kort verzuim acht hij daarom een bezoek aan de huisarts niet noodzakelijk. Ook bij… Lees verder

Case Wet verbetering Poortwachter

Een projectmanager met verantwoordelijkheid voor een groot project presteert ver onder de maat. Er heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter al een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen werkgever en werknemer als de werkgever besluit om uit angst voor… Lees verder

Case frequent verzuim

Een productiemedewerker meldt zich op maandagochtend ziek bij Remplooi. Dat was de derde ziekmelding in 5 maanden tijd en dus frequent verzuim. Frequent verzuim omdat volgens de richtlijnen van Remplooi al het verzuim wat bovengemiddeld is als frequent verzuim wordt… Lees verder

Case ongeoorloofd verzuim

Een administratief medewerkster (29 jaar oud) van een klant van Remplooi meldt zich ziek bij Remplooi. Zij vertelt aan de telefoon dat ze erg misselijk is en last heeft van buikgriep en dat ze met deze klachten onmogelijk haar werk… Lees verder