Case ongeoorloofd verzuim

Een administratief medewerkster (29 jaar oud) van een klant van Remplooi meldt zich ziek bij Remplooi. Zij vertelt aan de telefoon dat ze erg misselijk is en last heeft van buikgriep en dat ze met deze klachten onmogelijk haar werk kan doen. Ze verwacht niet dat het lang zal duren en vindt het op dit moment daarom nog niet zinvol om een huisarts te bezoeken. De verzuimcontroleur die nog dezelfde dag op bezoek gaat mag plaatsnemen aan tafel en stelt de medewerkster vragen ten behoeve van de rapportage. Na 20 minuten vertrekt de verzuimcontroleur weer en laat een afschrift van de rapportage bij medewerkster achter.

Rapportage via webbased systeem

De rapportage die via het webbased systeem van Remplooi dezelfde dag nog bij de arbeidsdeskundige terechtkomt, kent twee opvallende zaken:

  1. medewerkster heeft zonder onderbreking aan tafel gezeten
  2. er liepen bij de medewerkster thuis twee peuters rond

Werkelijke reden van het verzuim

Op basis van deze rapportage is er vermoeden van ongeoorloofd verzuim en besluit de arbeidsdeskundige van Remplooi op de tweede dag een bezoek af te leggen bij de medewerkster. De arbeidsdeskundige stelt daarin niet de klachten van de medewerkster ter discussie, maar gaat in op de vraag waarom zij wel in staat is om zo lang de verzuimcontroleur te woord te staan maar niet zou kunnen werken. Ook wordt de aanwezigheid van de twee peuters besproken. Hoe had zij kunnen gaan werken met die peuters thuis? Al snel blijkt dat het probleem zit in het plotseling afbellen van de oppas. Gezien de werkdruk op de zaak vond ze het erg vervelend om de werkelijke reden van haar verzuim te melden. Daarbij kwam dat zij geen oplossing zag voor het acuut ontstane probleem. Een voorbeeld van ongeoorloofd verzuim.

Voorstel van de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige van Remplooi legt daarop de medewerkster uit dat dit valt onder de categorie ongeoorloofd verzuim en dat ze zich moet realiseren dat haar baas deze twee dagen volledig doorbetaalt. De tijd dat uitkeringsinstanties mee betaalden aan ziekte is al lang voorbij. Ongeoorloofd verzuim komt rechtstreeks uit de portemonnee van de werkgever. Zijn voorstel is dat de medewerkster deze dagen als vrije dagen opneemt. Remplooi informeert de werkgever hierover die daarmee instemt.