Modernisering Ziektewet

De modernisering ziektewet die in 2012 is aangenomen gaat vanaf 1 januari 2014 van kracht.

Wat kan de modernisering ziektewet voor u als werkgever gaan betekenen? Een korte uitleg: De modernisering ziektewet staat voor beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters en is bedoeld om de kosten van zieke ex-werknemers met een tijdelijk contract af te wentelen op de ex-werkgever.

U bent als werkgever verplicht om uw zieke werknemers de eerste 2 ziektejaren door te betalen. Na deze 2 jaar vervalt deze loondoorbetalingsverplichting en beoordeelt het UWV of uw werknemer in aanmerking komt voor een WIA uitkering. Tot op heden was het zo dat als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst ging deze werknemer bij het UWV in de ziektewetregeling kwam en het UWV daarmee de loondoorbetaling van uw ex-werknemer betaalde. De modernisering ziektewet houdt in dat u straks opdraait voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van uw ex-werknemer.

Een voorbeeld: Een werknemer heeft een contract voor een jaar. Na 6 maanden wordt deze werknemer ziek en blijft ziek tot aan einde dienstverband. De werknemer gaat dus ziek uit dienst en komt daardoor (bij het UWV) in de ziektewet. Op dat moment treedt de modernisering ziektewet in werking. De kosten voor de periode dat deze werknemer ziek blijft na het dienstverband bij u, wordt (tot maximaal de resterende periode van 2 jaar) door het UWV bij u als ex-werkgever in rekening gebracht. Dat gebeurt via de gedifferentieerde ZW premie die u via de loonheffing moet gaan betalen.

Deze gedifferentieerde ZW premie is een nieuwe premie en staat los van de gedifferentieerde WGA premie. Het plan is overigens om deze premies vanaf 2016 bij elkaar te voegen.

De gevolgen van modernisering ziektewet zijn dus het grootst voor uitzendbureaus en voor werkgevers met veel tijdelijke contracten.

Wilt u meer informatie of wilt u weten hoe u de kosten en risico’s van de modernisering ziektewet  kunt terugdringen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *