Corona Update

CORONAVIRUS

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS
De verspreiding van het nieuwe coronavirus leidt tot vragen bij werkgevers. Dat begrijpen we en Remplooi tracht u zo goed mogelijk hierover te informeren. In deze informatiesheet worden enkele vragen over het coronavirus in relatie tot werk en de rol van de bedrijfsarts beantwoord.
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn vrij eenvoudige hygiënemaatregelen.
➢ Was je handen frequent met water en zeep, of desinfecteer je handen regelmatig met alcohol;
➢ Schud geen handen;
➢ Gebruik papieren zakdoeken;
➢ Moet je hoesten of niezen, doe dit ook zoveel mogelijk in een papieren zakdoek en anders in je elleboogplooi;
➢ Hang geen gebruikte bekers in het koffieapparaat.
Wat kunt u als werkgever doen om verspreiding van het coronavirus binnen uw organisatie te voorkomen?
➔ Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar uw medewerkers.
➔ Let er op dat mensen zich houden aan deze hygiënemaatregelen en elkaar erop aanspreken.
➔ Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
➔ Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen).
➔ Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk kenbaar voor werknemers, klanten en bezoekers.
Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet raken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid
De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Moeten mensen die terugkeren uit een besmet gebied tijdelijk van hun werk worden geweerd? Volgens het RIVM is dit niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een besmet gebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij direct thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.
Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoed dat hij met het coronavirus is besmet? Uw werknemer meldt zich ziek conform het verzuimprotocol bij Remplooi. Wij vragen vanwege het corona virus extra door en indien daar aanleiding toe is uw werknemer adviseren om telefonisch contact te zoeken met de huisarts. Wij wachten eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat wij conform ons verzuimprotocol zullen handelen. Blijkt een huisbezoek onverantwoord dan zullen wij u en uw werknemer hierover informeren.
Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom tijdig een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van uw bedrijf zijn, welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden en de mogelijkheden voor thuiswerk Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen.
Tot slot
De meest actuele informatie over het coronavirus is terug te vinden op de website van het RIVM.
Heeft u nog vragen omtrent het coronavirus waarbij een bedrijfsarts betrokken dient te worden? Neem dan contact op met Remplooi, telefoonnummer 040-2961790 of meldpunt@remplooi.nl

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *