Abonnement

Werkwijze

Onze werkwijze bieden wij aan via een abonnement. Met het Remplooi Abonnement heeft u een complete arbodienstverlening. Zorgvuldig afgestemd op uw bedrijfssituatie, eisen en wensen.

Abonnement

Remplooi heeft standaard de volgende diensten in het abonnement:

 • Opstellen Verzuimprotocol
 • Telefonische aanname en intake van alle verzuimmeldingen (dag één)
 • Geautomatiseerde verzuim- of herstelmelding per mail aan werkgever (dag één)
 • Huisbezoek aan verzuimende medewerker (dag één)
 • Beoordelen van verzuimmelding (dag één)
 • Arbeidsdeskundige beoordeling van rapportage huisbezoek en inzetten passende interventie (dag één)
 • Melding loonclaim akkoord (per mail) of loonclaim niet akkoord (per mail en telefonisch toelichting) (dag twee)
 • Opvolging verzuim; afhankelijk van aard van verzuim (dag twee en drie)
 • Contact met werkgever, afstemmen van belangen en in te zetten interventies
 • Schriftelijk vastleggen van alle contacten met en bezoeken aan verzuimer
 • Het bewaken en uitvoeren van al uw reïntegratieverplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter door het inzetten van juiste interventie op het juiste moment:
  • Opstellen probleemanalyse
  • Opstellen bijstellingen probleemanalyse
  • Opstellen plan van aanpak
  • Periodieke evaluaties
  • Opstellen bijstellingen Plan van aanpak
  • Opstellen Eerste jaarsevaluatie
  • Opstellen actueel oordeel
  • Verzorgen van adequaat reïntegratieverslag
  • Verzorgen van WIA aanvraag
  • Controle WIA beschikking en eventuele bezwaar- en beroepszaken UWV
  • begeleiden van verzuimers (case management) tot einde schadelast
 • Verzorgen van verzuimstatistieken (percentages, benchmarking, verzuimanalyse)
 • Inschakelen zogenaamd deskundigenoordeel ingeval van geschillen tussen organisatie en werknemer
 • Aanvragen en verwerken van beschikbare subsidies en regelingen ten behoeve van arbeidsgehandicapte werknemers