Diversiteit klachten bij long covid maakt behandeling lastig

Er zijn steeds meer mensen met long covid, oftewel langdurige klachten na een coronabesmetting. Daarnaast bestaat long covid inmiddels al wat langer. Hierdoor is er ook meer bekend over deze aandoening. Toch is een behandeling niet altijd toereikend. De verscheidenheid… Lees verder

Hoger ziekteverzuim door omnikronvariant leidt tot hoge werkdruk

Sinds de komst van de besmettelijkere omikronvariant neemt, ondanks alle maatregelen, het aantal coronabesmettingen fors toe. En waar de voorgaande coronavarianten zorgden voor ernstigere klachten en hoge ziekenhuis- en ic-bezettingen, zien we nu dat er vooral problemen elders op de… Lees verder

Werknemer verplichten tot coronatest lijkt juridisch geen bezwaar

Werkgevers mogen personeel wel degelijk vragen naar een bewijs van vaccinatie of negatieve test, concluderen wetenschappers* verbonden aan de afdeling Arbeidsrecht van de Universiteit Leiden na bestudering van wetgeving en gerechtelijke uitspraken. “Vele werkgevers functioneren in situaties waarin weer andere… Lees verder

Meer oog voor beroepsziekten

Hoewel er bij de meeste bedrijven inmiddels voldoende aandacht is voor de preventie van beroepsongevallen blijft de aandacht voor beroepsziekten fors achter. En dit terwijl er in ons land aanzienlijk meer (oud-) werknemers sterven aan de gevolgen van van een… Lees verder

Long covid bij jongeren een onderschat gezondheidsrisico?

Lang leek een coronabesmetting een kleine impact op jongeren (onder de dertig) te hebben. De infectie verliep vaak mild en ziekenhuisopnames kwamen bij deze groep weinig voor.Recent onderzoek laat echter zien dat een groot aantal jongeren langere tijd met restklachten… Lees verder

Corona Update

CORONAVIRUS INFORMATIE VOOR WERKGEVERSDe verspreiding van het nieuwe coronavirus leidt tot vragen bij werkgevers. Dat begrijpen we en Remplooi tracht u zo goed mogelijk hierover te informeren. In deze informatiesheet worden enkele vragen over het coronavirus in relatie tot werk… Lees verder

Vermoeden Corona bij uw werknemer

Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het Coronavirus heeft (maar dit niet is vastgesteld)?(Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, instructierecht art. 7:660 BW, niet verrichten arbeid in risicosfeer werkgever art. 7:628 BW) Indien er sprake is van het vermoeden van het… Lees verder

Transitievergoeding

Eind 2014 werden veel werkgevers voor het eerst geconfronteerd met de term Transitievergoeding. De transitievergoeding kwam uit de koker van minister Asscher omdat volgens zijn zeggen de flexwetgeving onvoldoende bescherming biedt aan werknemers. Dit  zou al per 1 juli 2015… Lees verder

Modernisering Ziektewet

De modernisering ziektewet die in 2012 is aangenomen gaat vanaf 1 januari 2014 van kracht. Wat kan de modernisering ziektewet voor u als werkgever gaan betekenen? Een korte uitleg: De modernisering ziektewet staat voor beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters en is… Lees verder